Jak fungujeme?

4 dny v týdnu: Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka 8:20 - 14:20 hod.

Výše školného: 7 000,- Kč / měsíc

Individuální vzdělávání: Jelikož jsme komunitní školou (nejsme zapsáni v rejštříku škol pod MŠMT), jsou naši žáci v režimu individuálního (domácího) vzdělávání. Děti na IV budou po dohodě zapsány na naši spřátelenou školu.

Skupiny/třídy: Věkově smíšené skupiny- tzv. trojročí, max. 16 dětí ve skupině + 2 průvodci/pedagogové.

Školní družina: Po dohodě s rodiči může být realizována.

Principy školy a koncepce výuky

  • Rodinná škola - Budujeme školu s maximálním počtem 96 žáků, která je otevřená rodičům, rodinám dětí i místní komunitě. Vztah rodiny a školy je pro nás prioritou. Rodiny se zapojují a podílí na chodu a provozu školy (pomoc s údržbou, organizací slavností, seminářů, ...). 
  • Škola vstřícná dětem - Každé dítě má v sobě přirozenou touhu po poznání, kterou se snažíme v dětech podporovat a rozvíjet. V návaznosti na principy lesní školky trávíme s dětmi hodně času venku - venku mohou probíhat přestávky, hry, tělesná výchova, hudební výchova, běžná výuka, pozorování přírody, ...
  • Koncepce vzdělávání - Děti jsou vedeny k sebeřízenému vzdělávání. Podporujeme nejen individuální, ale také pospolitou práci. Hodnotíme slovně průběh i výsledek práce. S anglickým jazykem se děti seznamují od 1. třídy. Jeden den v týdnu věnujeme práci na projektovém tématu.